نقدی بر شعار هفته منابع طبیعی (منابع طبیعی با مردم - منابع طبیعی برای مردم)

هرسازمان یا نهاد اداری دارای ماموریت و اهداف معینی است که بر اساس آن فعالیت هایش را سازماندهی می نماید. اصولا شعارها و پیام هایی که از سوی نهادها مطرح می شود، در راستای اهداف بلند مدت و برنامه های پیش روی آنها می باشد. هفته منابع طبیعی که در تقویم کشورمان روزهای 15 تا 21 اسفند ماه را به خود اختصاص می دهد فرصت مناسبی است برای اطلاع رسانی و مطرح نمودن اهداف، برنامه ها و استراتژی سازمانی که متولی حفاظت از آب، خاک و پوشش گیاهی و در یک کلام منابع طبیعی کشور می باشد. از اینرو همه ساله به تناسب سیاست هایی که در دستور کار سازمان قرار می گیرد شعار ها و پیام هایی نیز برای آگاهی مردم منتشر می شود. قبل از پرداختن به شعار سال جاری و نقد و بررسی آن، یادآوری این نکته ضروری است که رویکرد اخیر سازمان لااقل از چند سال گذشته تا کنون، رویکرد مشارکتی بر مبنای حضور مردم در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های احیایی، توسعه ای و حفاظتی است. تبلور این رویکرد را می توان در پروژه هایی مانند ترسیب کربن (Carbon sequestration)  و یا پروژه های تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع (MENARID) و غیره جستجو کرد. شاید این رویکرد که از گذر سالیان متمادی کار و تلاش به همراه تجارب و دستاوردهای بین المللی حاصل گردیده، به عنوان مناسب ترین شیوه برای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی مطرح شده است. در این رویکرد از حضور مستقیم مردم یا جوامع محلی یا بهره برداران بومی برای انجام امور منابع طبیعی به عنوان کارآمد ترین روش یاد می شود. بنابراین مشارکت به عنوان اصلی ترین وجه این سیاست در برنامه های این سازمان جای گرفته است. اگر به سیر تاریخی مشارکت توجه نماییم، مشخص می شود که این موضوع همواره مورد توجه بوده است. مهمترین رهیافت در امر مدیریت مشارکتی گونه ای از همکاری است که در آن اساساً بهره برداران خود مستقیماً در برنامه ریزی و اجرای امور حضور دارند. از این مدل به عنوان مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و یا مدیریت جامعه محور منابع طبیعی یاد می شود. بطور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که روند مدیریت منابع طبیعی ابتدا "برای مردم" منحصراً بصورت ارائه خدمات توسط بخش دولتی و انک جایگاهی برای نقش مردم و بعد از آنبه شکل "با مردم"  و بهره برداری از توانایی ها و مشارکت مردم در انجام امور و در شکل نهایی آن "توسط مردم" به معنای پذیرش حضور همه جانبه مردم در تصمیم گیری ها و اجرای امور تغییر و تحول داشته است.

حال که روند مشارکت بررسی شد، به نقد و بررسی شعار هفته منابع طبیعی می پردازیم که در سال جاری توسط روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شد. اگر روند مدیریت و نگاه به منابع طبیعی در پروسه تغییرات خود از شکل "برای مردم" به "با مردم" و اینک به الگوی "توسط مردم" تغییر یافته است. بنا براین به نظر می رسد که شعار سال جاری نوعی بازگشت به گذشته و عقب گرد به پایین ترین سطح یا حتی نفی مشارکت است. به اعتقاد اینجانب این شعار می توانست به صورت زیر مطرح شود تا پیام رسان رویکرد فعلی سازمان نیز باشد:

"منابع طبیعی با مردم – منابع طبیعی توسط مردم"

/ 1 نظر / 66 بازدید
طاهره

سلام سایت من دارای پیج رنک 3 است. من وبلاگ شما را در سایتم لینک کرده ام و آدرس صفحه حاوی لینک شما به صورت زیر است : http://www.4jer.ir/help لطفا شما هم لینک سایت من را با عنوان "شارژ ایرانسل" و به آدرس http://www.4jer.ir در وبلاگ خود قرار دهید. با تشکر